024 64 56 233

info@clao.nl

Koolbergseweg 22

6604 BM Wijchen

Claudia Lai

Osteopathie

Baby's & Kinderen

Claudia Lai heeft zich toegelegd op osteopathie bij kinderen. Zij doet dit in samenwerking met een aantal andere praktijken in Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op www.osteopathiebijkinderen.nl Kinderen vragen speciale aandacht in zowel de geneeskunde als de osteopathie. Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Bij de behandeling van een kind zijn vele aspecten anders omdat kinderen zowel fysiek als mentaal volop in ontwikkeling zijn. Elke ontwikkelingsfase vraagt een aparte benadering en heeft zijn eigen kenmerken en kinderziekten. Een baby is anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of puber. Als er een probleem optreedt in een van de facetten van de ontwikkeling, heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van een kind. Elk kind vraagt dan ook zijn eigen unieke benadering!

Onderzoek en behandeling

Ook bij baby’s en kinderen vindt een eerste inventariserend consult plaats. Dit verloopt voor een groot deel via de ouders maar de Osteopaat haalt ook veel informatie uit een uitgebreide observatie van baby of kind. Voor het onderzoek wordt het kind tot op de luier of onderbroek na, uitgekleed. Daarna kijkt de Osteopaat bijvoorbeeld hoe actief het kind is en hoe het beweegt. Na het lichaam als geheel te hebben geobserveerd worden de afzonderlijke delen onderzocht. De Osteopaat zal de verschillende structuren zoals de schedelbeenderen, de nek, de rug, het bekken, de buik en eventueel de gewrichten heel zachtjes palperen en bewegen. Kinderen ervaren de behandeling meestal als aangenaam.

Breng voor onderzoek en behandeling altijd een favoriet speeltje of boek mee ter afleiding. Ook een knuffel of een speen kan uw kind snel op zijn gemak stellen. Zorg dat uw kind altijd met gevulde maag naar de Osteopaat komt. U kunt altijd flesvoeding meenemen.

Voorbeelden van indicaties

Geboorte

De meeste mensen denken dat baby’s of kleine kinderen geen spanning of stress in het lichaam kennen omdat ze zo jong en flexibel zijn. In de praktijk blijkt dit vaak anders te zijn. Een ogenschijnlijk gemakkelijke bevalling vraagt veel van de baby en de moeder. Tijdens het baren ondergaan bijvoorbeeld het babyhoofdje, de borstkas, de wervelkolom en het bekken enorme krachten. Zo worden de schedelbeenderen verschoven om het hoofdje te verkleinen en de uitdrijving door de bekkenopening mogelijk te maken. Omdat de structuren van het hoofd nog vervormbaar zijn, levert dit over het algemeen geen problemen op. Soms verloopt de bevalling echter minder soepel door langdurige weeën, trage ontsluiting of een vacuümverlossing. Dit kan van invloed zijn op de baby en daarmee een toekomstige verstorende factor zijn in de ontwikkeling van het kind. Het kind zal zich namelijk altijd proberen aan te passen aan de ontstane beperkingen. Een osteopatische controle en een eventuele behandeling na de bevalling, kunnen dan ook van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van een kind!

Huilbaby’s

Wanneer een baby gedurende langere tijd meer dan drie uur per dag huilt, spreken we ook wel van een huilbaby. Soms is er niet direct een oorzaak aan te wijzen. De baby is onrustig of ontroostbaar, wil niet slapen of niet geknuffeld worden, eet niet goed, heeft een opgezet buikje of last van krampen. De Osteopaat kan dan in veel gevallen iets betekenen. Hij bekijkt bewegingsverlies in de schedel en eventuele blokkades in nek of rug waaruit tal van klachten kunnen voortkomen zoals een verminderde darmfunctie of slecht slikken. Vervolgens probeert de Osteopaat de beweeglijkheid van de weefsels te verbeteren waardoor het zenuwstelsel minder geprikkeld wordt. Hierdoor zal het kind gemakkelijker tot rust komen. De Osteopaat ‘voelt’ als het ware naar wat het lichaam van de baby te vertellen heeft.

Reflux en darmkrampen

Reflux (spugen) en darmkrampen kunnen ontstaan door een overprikkeld zenuwstelsel. Een overprikkelde darm kan het gevolg zijn van een onbalans in het zenuwstelsel als gevolg van blokkades in het lichaam. Het corrigeren van die blokkades en het behandelen van de schedel maakt bijvoorbeeld de zenuw die vanuit de schedelbasis de darmen aanstuurt, minder geprikkeld waardoor de klachten afnemen.

Oor- en holteontstekingen

Terugkerende oorontstekingen hebben vaak te maken met een verminderde vochtafvoer van het middenoor via de buis van Eustachius. Deze kan worden belemmerd als schedelbotten waar de buis doorheen loopt, minder mobiel zijn. Ontstekingen van de holten zijn vaak de oorzaak van problemen in de vochtafvoer van het aangezicht. Hierdoor ontstaan keel- en luchtweginfecties.

KISS syndroom

De afkorting KISS staat voor Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen waarmee een groep van asymmetriëen in de lichaamshouding wordt bedoeld die hun oorzaak vinden in de bovenste halswervels en schedelgewrichten. Uit de praktijk, maar ook uit studies blijkt dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding en voor de motorische ontwikkeling van de pasgeborene. Zo wordt ook het zuig- en slikreflex beïnvloed door de schedelbasis en de eerste wervels.

Asymmetrie van de zuigeling is één van de duidelijkste symptomen van het KISS-syndroom. Sommige baby’s vertonen geen gedrag van veel of ontroostbaar huilen, waardoor het asymmetrisch liggen vaak te laat ontdekt wordt en de schedel zich soms al na 4 weken afplat. Osteopaten raden daarom aan om de baby na de geboorte te laten controleren en indien nodig te behandelen. Een schedelafplatting kan een asymmetrische ontwikkeling van het hele lichaam veroorzaken.

Niet elke schedelasymmetrie is een gevolg van het KISS-syndroom. Ook een bepaalde ligging of voorkeurshouding in de baarmoeder kan asymmetrie veroorzaken. Kinderen die met een mooi rond hoofdje ter wereld komen kunnen toch een schedelasymmetrie ontwikkelen omdat ze constant in dezelfde houding in de wieg liggen. De Osteopaat kan trachten functieherstel in de bovenste nekgewrichtjes te bereiken, waardoor toename van de al aanwezige schedelasymmetrie wordt voorkomen.