024 64 56 233

info@clao.nl

Koolbergseweg 22

6604 BM Wijchen

Claudia Lai

Osteopathie

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeskunde die zich toelegt op het herstellen van een verstoord evenwicht binnen het lichaam. Dit verstoorde evenwicht kan zich uiten in klachten als buikpijn, hoofdpijn, onrust of bijvoorbeeld een slechte houding. Eén van de belangrijkste principes van osteopathie is dat het lichaam in zijn geheel wordt bekeken en dat het zelfgenezende vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd. Osteopathie gaat daarbij op zoek naar de oorzaak van de klacht. Die oorzaak bevindt zich niet altijd op de plek waar de klacht of pijn zich bevindt. Met zachte handgrepen zal de Osteopaat de bewegings-beperkingen in het lichaam en de oorzaken daarvan, opsporen en behandelen. Je zou kunnen zeggen dat osteopathie gezondheid de ruimte geeft!

Ons lichaam voert oneindig veel bewegingen uit. Dat zijn bewuste bewegingen zoals lopen en tillen, maar ook veel onbewuste bewegingen. Zo trekt de hartspier zo’n 100.000 maal per dag samen en gaat onze ribbenkast zo’n 20.000 keer op en neer bij de ademhaling. Zelfs organen waar we zelden bij stilstaan bewegen voortdurend. De nieren leggen bijvoorbeeld zo’n 600 meter per dag af op de beweging van het middenrif.

Al deze bewegingen beïnvloeden elkaar. Als één onderdeel van het lichaam gehinderd is in de mobiliteit, kan dat ergens anders klachten veroorzaken. Dat komt omdat alle delen van het lichaam met elkaar verbonden zijn door zenuwen, vaten en spieren. Zo kan een schouderklacht samenhangen met een leverprobleem en kunnen baby’s darmkrampjes hebben en veel huilen doordat tijdens de geboorte de schedel beklemd is geweest.

Bewegingsverlies kan veroorzaakt worden door een ongeval, ziekte, operatie, stress of slechte voedingsgewoonten. Dat het soms lange tijd duurt voordat er klachten ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld een trauma, komt doordat een lichaam zich eerst zal aanpassen aan een probleem. Als dan na verloop van tijd dit compensatiemechanisme niet meer kan worden volgehouden ontstaan er klachten. Herstel van de bewegings- mogelijkheid van de weefsels leidt vervolgens tot herstel van functie en evenwicht.

Osteopathie is gebaseerd op de onderlinge relaties tussen anatomie, fysiologie en embryologie. Osteopathie kan worden beschouwd als een volwaardige geneeskunde, gebaseerd op een uitgebreide medische gedachtegang en wetenschappelijke inzichten.

Geschiedenis van de osteopathie

Grondlegger van de Osteopathie is de Amerikaanse arts dr. A. Taylor Still. In reactie op de op klachten gerichte behandeling van de toenmalige geneeskunde, ontwikkelde hij de Osteopathie die op zoek gaat naar de oorzaak van een klacht en de beweeglijkheid van het weefsel. Gedurende zijn leven (1828-1917) bouwde hij een enorme anatomische kennis op door zijn werk als chirurg. Hij combineerde zijn klassieke scholing met de nieuwe inzichten en constateerde dat bindweefsels die botten, spieren, organen, vaten en zenuwen met elkaar verbinden, van grote functionele waarde zijn. Hij onderzocht de samenhang en de onderlinge invloed tussen de verschillende lichaamssystemen en ontdekte dat een storing in het ene systeem klachten kon veroorzaken in het andere systeem. Still is ook aanhanger van het vitalisme. Vitalisme en mechanisme zijn een. Vitalisme is niet alleen reine fysieke krachten maar ook levenskracht die in de osteopathie ‘breath of life’ of ‘factor X’ genoemd wordt. Dit staat gelijk aan de biokinetische aspecten en die kunnen zich alleen uitdrukken in het biomechanische systeem.

Sindsdien is de Osteopathie verder onderbouwd en ontwikkeld. Sinds 1966 is Osteopathie in de Verenigde Staten wettelijk gelijk gesteld met de reguliere geneeskunde ten koste van haar holistische doctrine die plaats moest maken voor een meer mechanisch structuur concept. Via Engeland en Frankrijk is de Osteopathie in Europa bekend geworden. Nederland heeft een eigen vijfjarige opleiding. Alle studenten hebben een vooropleiding als arts of fysiotherapeut doorlopen en garanderen een sterke medische basis.

Oorspronkelijke osteopathie

Claudia Lai benadert haar vak vanuit de oorspronkelijke osteopathie die niet alleen mechanisch maar ook vitalistisch is en zij werkt daarom met biodynamische, biokinetische en biomechanische aspecten. Kort gezegd komt het erop neer dat deze osteopatische behandeling zich niet alleen op de lichamelijke, maar ook op het energetische richt: de vitale krachten van het lichaam. Na de behandeling met zachte aanrakingen en handgrepen reguleert en herstelt de patiënt zichzelf. Een benadering die werkelijk uitgaat van de mens als een geheel van lichaam, ziel en geest en bovendien onderdeel is van het grote universele geheel. Deze oorspronkelijke osteopatische benadering is holistisch: fysische, fluidische en electromagnetische aspecten krijgen de aandacht. Op al deze vlakken kun je osteopatisch diagnosticeren en behandelen. Als er in een van de verschillende facetten een blokkade plaatsvindt en er een verstoring optreedt in de vloeistoffen kan dat beperkingen geven in het zelfgenezende vermogen van het lichaam. Dit disfunctioneren kan leiden tot een lichamelijk klachtenpatroon. Het is de Osteopaat die de voorwaarde creëert en als daaraan voldaan is, kan gezondheid zich uitdrukken en handhaven. De voorwaarden worden gecreëerd via diagnostiek en behandeling met het doel de vitale krachten blijvend te revitaliseren.

Osteopathie in werking

Het eerste consult

Bij het eerste bezoek zal de Osteopaat proberen een momentaan totaalbeeld van u als patiënt te krijgen. Daarom neemt de Osteopaat eerst een uitgebreide vragenlijst met u door waarbij ondermeer naar uw huidige klachten wordt gevraagd. Dat is belangrijk om de ontstaansgeschiedenis van uw klachten te achterhalen en een eventueel onderling verband te leggen.

Onderzoek

De Osteopaat gaat op zoek naar bewegingsverlies in het lichaam wat de reden is dat het lichaam zichzelf niet meer herstelt. Door dit bewegingsverlies te behandelen krijgt het lichaam zijn zelfgenezend vermogen terug en komt het weer in evenwicht. Hierdoor vermindert of verdwijnt de klacht. Onderzoek en behandeling gebeuren uitsluitend met de handen. Daarnaast kunnen er ook adviezen gegeven worden op gebied van voeding en beweging en zal de Osteopaat proberen u inzicht te geven in de oorzaken van de verstoringen binnen het lichaam. Aandacht voor uw leefwijze (eten, slapen, drinken, werken, sporten, ontspannen) zijn belangrijk in het streven naar een optimale gezondheid. Als er tekenen aanwezig zijn van een onderliggende ziekte waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden zal de Osteopaat u altijd (terug)verwijzen naar uw huisarts of specialist. Zonodig werkt hij ook nauw samen met andere zorgverleners.

Behandeling

Met zachte handgrepen maakt de Osteopaat lichaamsdelen één voor één weer beweeglijk zodat de vloeistofstroom in het lichaam verbetert. Het lichaam kan zichzelf daarna verder herstellen. De behandelingen volgen daarom niet kort op elkaar. Een behandeling duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Na drie tot vier behandelingen zal duidelijk zijn of de therapie de gewenste uitwerking heeft. De reactie op een osteopathische behandeling is bij iedereen anders. Het kan in het begin gepaard gaan met een toename of afname van de symptomen, met hoofdpijn, met kou- of warmtesensatie, met vermoeidheid maar ook bijvoorbeeld met emotionele reacties.

Vergoeding

Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten van osteopathie of een gedeelte ervan. Dat is mede afhankelijk van de door u afgesloten polis. Een lijst van erkende osteopaten en meer informatie over vergoedingen is te vinden op de internetsite van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) www.osteopathie.nl.